Privacy

 
Het verzamelen van persoonsgegevens:

Henssgen International B.V. respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonlijke gegevens worden alleen op deze website en alleen voor zover dat nodig is verzameld. In principe kunt u deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens af te staan. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als ze gebruikt kunnen worden voor diensten die op onze website worden aangeboden (aanvragen/ bestellingen/ contact).

Het doorgeven van uw informatie:

Henssgen International B.V. geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om zakelijke transacties af te handelen. De gegevensoverdracht blijft hierbij echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Echter wanneer Henssgen International B.V. wettelijk of per rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt, zullen wij uw gegevens alleen doorgeven aan erkende staatsinstellingen en autoriteiten.

Nieuwsbrief:

Wanneer u onze elektronische nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij u om een geldig e-mailadres en informatie die ons in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het e-mailadres resp. dat de eigenaar akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. U kunt uw toestemming voor de opslag van data, het e-mailadres alsmede het gebruik daarvan voor het sturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken.

Cookies:

De websites maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden gezet en door uw browser worden opgeslagen. Het merendeel van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. Google zal de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de exploitant van de website rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval evt. niet alle functies van deze website in de volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt verder de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Recht op informatie:

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen, de herkomst en de bestemming van deze gegevens alsmede het doel van de gegevensverwerking. Informatie over de opgeslagen gegevens kunt u via info@henssgen.eu of schriftelijk bij het onder Impressum aangegeven adres opvragen.